Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи представители в работна група към МП за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи двама членове на Съвета за участници в работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи. В нея ще се включат Севдалин Мавров от Съдийската колегия и Йордан Стоев от Прокурорската колегия.

Решението е във връзка с писмо на Цецка Цачева - министър на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд