Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува представения проект на решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториални държавни органи на изпълнителната власт. Решението ще бъде изпратено на Министерския съвет.

Концепцията е разработена в изпълнение на решение № 69/05.02.2018 г., т. 7 на Министерския съвет за одобряване на доклад от заседанието на междуведомствената работна група по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупцията“, в който се съдържат конкретни антикорупционни мерки в областта на контролната и административнонаказателната дейност на администрацията. Предвижда се тя да бъде реализирана на два етапа, като в първия се разработи централизираният регистър като уеб-базирана информационна система. През втория етап ще се обезпечи реалното преминаване към изготвяне на електронни актове за установяване на административни нарушения и електронни санкционни актове на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, която да обхване и всички случаи, при които актовете се съставят на място, различно от местослуженето на актосъставителя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд