Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ като представител на Съвета в Комитета за наблюдение по ОПДУ

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет направи промени състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, като определи за негов член Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ в Администрацията на ВСС. Той е назначен на длъжността „директор“ на дирекция „Правна“ след проведен конкурс през месец септември 2018 г. Преди това той подпомага дейността на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ в АВСС.

С решение на Пленума на ВСС Николай Найденов е определен и като представител на ВСС в Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Добро управление“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд