Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи представители в работна група към МП за изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка със създаването на Европейска прокуратура

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представители за участие в работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка с изпълнения на задълженията, които произтичат от Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. В нея са включени Даниела Машева - член на Прокурорската колегия, и Вероника Имова – член на Съдийската колегия на ВСС.

Във връзка със задълженията на България по посочения Регламент са необходими законодателни изменения в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд