Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ прекрати дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 42 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд.

В срока след обявяване на дисциплинарното дело за решаване и изготвяне на решението по него е постъпило писмо от административния ръководител на Районен съд – Свиленград за настъпилата смърт на съдия Тодорова на 19.06.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд