Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушна с 12 гласа „за“, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд. Съдийската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Красимир Шекерджиев – докладчик,  членове: Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Александър Ангелов - административен ръководител на Софийски районен съд за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд