Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Десислава Джарова

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа за“ и 8 гласа „против“ не потвърди наложеното със Заповед № АС-185/13.06.2018 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Десислава Стефанова Джарова – съдия в Софийски районен съд.

С 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“ Съдийската колегия, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ отмени наложеното дисциплинарно наказание „забележка“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд