Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Районен съд – Благоевград, с която е обърнато внимание на съдия Силвия Николова

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ и нито един глас „против“ прие за сведение Заповед № 344/15.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Благоевград, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд – Благоевград. Заповедта е приложена към кадровото досие на съдията.           

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд