Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Галина Стойчева на длъжността заместник-председател на Административен съд – Кюстендил

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Галина Атанасова Стойчева – съдия в Административен съд – Кюстендил на длъжността заместник-председател в същия съд, считано от датата на вземане на решението. В предложението от административния ръководител Иван Демиревски е посочено, че е налице незаета щатна бройка за заместник-председател, а назначаването е необходимо с оглед оптимизиране и подпомагане дейността на ръководството на съда, включително при отсъствие на председателя.

В предложението се казва още, че съдия Стойчева притежава необходимите професионални и нравствени качества, отличава се с висок морал и чувство за отговорност, в досегашната си дейност на административен ръководител. Нейният административен капацитет и ясна визия за управление сочат на факта, че тя би могла да продължи дейността си и да способства за доброто организационно развитие и дейност на съда.

Галина Стойчева има над 28 години юридически стаж, от които над 26 като съдия. Била е стажант-юрист и младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, съдия в Районен съд – Кюстендил в периода от 1992 г. до 1996 г.; съдия в Окръжен съд – Кюстендил от 1996 г. до 2007 г. и административен ръководител на Административен съд – Кюстендил в периода от 2007 г. до 2018 г.

Предложението за назначаване на Съдия Стойчева за заместник-председател на съда е подкрепено с решение от 11.06.2018 г. на Общото събрание на съдиите от Административен съд – Кюстендил.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд