Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Жанин Силдарева – съдия във ВКС с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“ и я освободи от заеманата длъжност

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Жанин Пенчева Силдарева – съдия във Върховния касационен съд с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов е посочено, че съдия Силдарева правораздава във ВКС от 26 години и целият ѝ трудов и юридически стаж е преминал почти изцяло в съдебната система. Била е стажант – съдия в Софийски градски съд, съдебен изпълнител в Софийски районен съд, юрисконсулт, съдия в Пети районен съд и съдия във ВКС от 16.11.1992 г.

В становището от Комисията по професионална етика при ВКС е посочено, че с действията, поведението си и постигнатите високи професионални резултати при изпълнението на функциите си съдия Силдарева е допринесла за издигане на доверието и авторитета на съдебната власт и е пример за магистрат, който спазва правилата на професионалната етика, безупречно и образцово изпълнява служебните си задължения и притежава високи нравствени и професионални качества.

Считано от днес, Съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 – навършване на 65-годишна възраст, освободи Жанин Силдарева от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд