Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи за изпълняващ функциите административен ръководител на Районен съд – Дряново Мариета Спасова, чиито мандат изтече на 01.08.2018 г.

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Мариета Спасова Спасова – административен ръководител на Районен съд – Дряново за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от датата на вземане на решението до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. Решението бе взето, след поискано и получено писмено съгласие от съдия Спасова да бъде определена за и.ф. административен ръководител по повод друго решение от днес, с което Съдийската колегия промени правилата за определяне на и.ф. административен ръководител в хипотезата на изтекъл мандат.

В щатното разписание на Районен съд – Дряново са налице две магистратски длъжности, в т.ч. административен ръководител, а мандатът на съдия Спасова е изтекъл на 01.08.2018 г. Мариета Спасова не може да бъде освободена от длъжност, тъй като липсва свободна длъжност, на която да бъде преназначена по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд