Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС проведе атестиране на единадесет съдии

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Петър Симеонов Петров - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд – Трън, Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева – съдия във Военен съд – София, Десислава Стефанова Джарова – съдия в Софийски районен съд, Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд - Бургас и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николинка Крумова Бузова – съдия в Районен съд – Сандански, Димитър Маринов Димитров – съдия в Районен съд – Поморие, Виолета Костадинова Апостолова – съдия в Районен съд - Елхово и прие на основание, чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането  им „Много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Искра Кирилова Трендафилова - съдия в Районен съд – Разлог, Велина Брайкова Дублекова - съдия в Окръжен съд - Пловдив и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

С решение от днес, Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Яница Събчева Събева-Ченалова – съдия в Окръжен съд – Сливен и Луиза Ивайлова Павлова-Христова – съдия в Административен съд - София-град, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд