Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без разглеждане предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за изменение на Правилата за работа на колегията

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“ остави без разглеждане предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за изменение на Правилата за работа на колегията. Предложената промяна касае отмяна на предходни решения на Колегията по протокол  № 8/27.02.2018 г., т. 23.1 и т. 23.2 за изменение и допълнение на чл. 22, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и приемане на първоначалната редакция на текстовете, според които Комисията по атестирането и конкурсите е единствената комисия, която предлага решения на Съдийската колегия за разкриване на съответни съдийски длъжности в друг, равен по степен съд, както и за трансформиране на свободни щатни длъжности, разкриване на нови и съкращаване на незаети длъжности за съдии, административни ръководители и заместници на административните ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд