Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд – Варна и и. ф. национално лице за контакт на НСММСНДРБ ще участва в обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна и и.ф. национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ), за участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“, за периода 4-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия. Обучението е организирано от Европейския университетски институт в рамките на проект, финансиран от Европейската комисия, ГД „Правосъдие“. Целта на инициативата е засилване обмяната на знания и взаимнообучителния процес в ЕС в областта на сътрудничеството по наказателни дела и стандартите за поверителност, приложими към трансграничния достъп до електронна информация за целите на обвинението и съдебното производство.

Ще бъдат дискутирани полицейското и съдебно сътрудничество за събиране на електронни данни, ролята на независимо съдебно изследване на изпълнението на принципа за взаимно признаване, развитието на инструментите от взаимното правно сътрудничество до Европейската заповед за разследване, събирането на доказателства в трансграничните дела и правото на защита, правата на заподозрения в дигиталната ера.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд