Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри състава на определената от КАК конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри състава на определената от Комисията по атестирането и конкурсите конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. В конкурсната комисия участват Вероника Имова – член на ВСС и КАК, Петя Колева-Рушанова и Мина Топузова – членове на КАК от Съдийската квота.

С решение на КАК по протокол № 31/22.10.2018 г. е удължен срока за подаване на кандидатури за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България с 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението за удължаване.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд