Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Независимост, отчетност и качество на правосъдието – продължение

Окончателен доклад

 

Доклад от Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет относно участието в четвъртата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 11-12 април 2019 г., в гр. Вилнюс, Литва

Доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия съдебен съвет, и Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС, от участие в третата среща на проектния екип по Проект 1 на Европейската мрежа на съдебните съвети „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“, проведена в периода 27 февруари – 2 март 2019 г., в гр. Рим, Италия

Доклад от Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет, за участие във втората среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 16-18 декември 2018 г., в гр. Хага, Нидерландия

Доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия съдебен съвет, за участие в съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС, проведена в периода 16-19 септември 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния

Проектен фиш

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд