Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Обществено доверие и имидж на правосъдието

Окончателен доклад

Доклад от Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет от участие в среща по проект на ЕМСС 2018 /2019 г. „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, състояла се на 8-9 април 2019 г., в гр. Рим, Италия

Доклад от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в среща на Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019, състояла се в периода 4-5 февруари 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова - членове на Висшия съдебен съвет от участие в среща по проекта на ЕМСС „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ - 2018 -2019 г., състояла се в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, от участие във встъпителната среща по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ за 2018-2019 г., проведена в периода 17-18 септември 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния

Проектен фиш

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд