Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе работно заседание в гр. Варна на 25 октомври 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 09.30 ч. в зала 1 на Икономическия университет – Варна ще проведе работно заседание, на което ще бъдат изслушани административните ръководители на Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Административен съд – Варна, Апелативна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Варна и Районна прокуратура - Варна. В заседанието ще участват кметът и главният архитект на Община Варна, областният управител на област Варна и председателят на Адвокатски съвет – Варна. Заседанието ще се председателства от министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, като основна тема е обсъждане на възможностите за решаване сградния проблем на органите на съдебната власт във Варна.

Мероприятието се организира в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/20.09.2018 г. и по предложение от административния ръководител на Апелативен съд – Варна.

Членовете на Висшия съдебен съвет ще присъстват и на тържествата по случай 140-та годишнина от създаването на държавната и съдебната власт във Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд