Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно Галина Иванова Антова за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10 гласа „за“ Галина Иванова Антова за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник. Другият кандидат Бисер Игнатов Ковачки - „заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник не получи „подкрепа“.

Галина Иванова Антова има над 18 години юридически стаж. В периода 18.06.2001 г. – 25.07.2002 г. заема длъжността „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Трън, а след което е била прокурор, „административен ръководител - районен прокурор“ и изпълняващ тези функции в Районна прокуратура – Трън. От 01.06.2012 г. и към момента е прокурор в Окръжна прокуратура – Перник. Тя е мотивирана да кандидатства за ръководител на същата прокуратура, водена от натрупания от нея професионален, организационен и житейски опит, познания и умения за комуникация с медиите и с контролните органи на местно ниво. Прокурор Антова набелязва като цели за развитие на прокуратурата подобряване на управлението за постигане на по-високо качество и бързина в прокурорската дейност; въвеждане на електронни дела и поддържане на техен архив; административно-контролни мерки и взаимодействие с районните прокуратури от съдебния район; подобряване на комуникацията и взаимодействието с органите на МВР и други контролни органи; усъвършенстване на процеса на управление на човешките ресурси; анализ и оценка на деловодната дейност на Окръжната прокуратура и Окръжния следствен отдел към нея; използване на административно-съдебния надзор и този за законност за предотвратяване и разкриване на извършени престъпления, както и подобряване на публичния образ на прокуратурата чрез осъществяване на медийната политика.

Главният прокурор Сотир Цацаров и членовете на ВСС Калина Чапкънова и Гергана Мутафова поставиха на кандидата въпроси относно подхода, с който би сформирала управленски екип, за осигуряването на равномерна натовареност на магистратите и как би ползвала системите за поощряване и за санкциониране на прокурори и съдебни служители. Пламен Найденов и Гергана Мутафова – членове на ВСС, заявиха подкрепа за кандидатурата на Галина Антова. Те посочиха, че не са налице основания за прилагане на принципа за изключителност по ЗСВ за избор на кандидат от по-ниска по степен прокуратура. Позоваха се също на богатия професионален и административен опит на прокурор Антова, и подробно представените от нея мерки по основните въпроси в развитието на Окръжна прокуратура – Перник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд