Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение съдебно решение за отмяна на заповед за налагане на наказание на прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 299/18.07.2018 г. на Административен съд – Велико Търново, с което отменя Заповед № 7/08.01.2018 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, с която на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово.

Прокурор Генжов е бил санкциониран, за проявено бездействие по организацията на работата му в периода 30.06.2017 – 18.10.2017 г. като наблюдаващ прокурор по прокурорска преписка, в нарушение на задълженията му по чл. 196, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НПК, във връзка с чл. 46, ал. 2, т. 1 от НПК. Той е обжалвал заповедта на административния ръководител за обръщане на внимание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд