Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обсъди решенията на Общото събрание на прокурорите във ВАП от 18.09.2018 г.

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение предложение на главния прокурор за допълнително обсъждане и преценка на решенията от 18.09.2018 г. на Общото събрание на прокурорите във Върховната административна прокуратура.

Колегията изрази становище, че не е налице необходимост от определяне на съответен процент натовареност на изборните членове на КАК по чл. 37, ал. 6 от Закона за съдебната власт при изпълнение на преките им трудови задължения. Според нея подобна мярка би повлияла в значителна степен върху оптимизацията на работата ѝ. Този извод е аргументиран със статистическия анализ на дейността на КАК и нейните членове, включващ информация за натовереността на членовете във връзка с участието им в процедурите по атестиране и в конкурсни комисии, и въз основа на прогнозните данни за предстоящо участие на членовете на комисията в тези дейности. Посочва се, че от началото на 2018 г. са обявени общо 5 конкурса за заемане на свободни длъжности в органите на прокуратурата, а участието на членовете на КАК в конкурсни комисии, ограничава участието им в процедурите по атестиране. Отчита се трайна тенденция на увеличение на атестационните процедури , като при планирани 287 броя процедури, към 03.10.2018 г. са открити и висящи 213 броя процедури, а неоткритите са 90 броя. За 2019 г. са планирани 290 атестационни процедури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд