Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на Комисия по атестирането и конкурсите

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ прие за сведение направените предложения от Общото събрание на Върховна касационна прокуратура за включване в постоянната Комисия по атестирането и конкурсите на Румен Илиев Колчев и Валентин Димитров Кирилов – прокурори във Върховна касационна прокуратура.

Прокурорската колегия допълни състава на Комисията по атeстирането и конкурсите към Прокурорската колегия с избраните членове Румен Илиев Колчев и Валентин Димитров Кирилов – прокурори във ВКП, съгласно решение на Общото събрание на прокурорите от ВКП от 23.10.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд