Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри поименни списъци на хабилитирани преподаватели за избор на конкурсни комисии по три конкурса за повишаване на магистрати

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на хабилитираните преподаватели, които да вземат участие в три конкурсни комисии по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Националната следствена служба.

 В списъците са включени 18 преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НБУ, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Русенски университет „А. Кънчев“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и УНСС.

Одобрен е също поименен списък на 58 магистрати от Националната следствена служба, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ във връзка с чл. 36, ал. 4 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 10 и ал. 9 от Закона за съдебната власт, които да вземат участие в конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Националната следствена служба.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд