Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи поименния състав на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения с решение на Прокурорската колегия  на ВСС по протокол № 6/21.02.2018 г.(обн. Държавен вестник, бр. 19/02.03.2018 г.), конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура.

Като редовни членове са избрани:

 • Валентин Димитров Кирилов - представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС,
 • доц. д-р Ралица Янкова Илкова – хабилитиран преподавател по наказателно право в СУ „Климент Охридски“.

Жребият определи като резервни членове:

 • Петя Маринова Маринова – представител на КАК към ПК на ВСС,
 • проф. д. ю. н. Маргарита Иванова Чинова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет.

Колегията обяви определения на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1, поименен състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във ВАП, както следва:

 • Валентин Димитров Кирилов - определен чрез жребий от Прокурорската колегия представител на КАК,
 • Ася Бориславова Петрова – заместник на главния прокурор при ВАП, определена чрез жребий от събранието на прокурорите във ВАП,
 • Чавдар Боянов Симеонов – прокурор във ВАП, определен чрез жребий от събранието на прокурорите във ВАП,
 • Нели Димитрова Христозова – Трифонова – прокурор във ВАП, определена чрез жребий от събранието на прокурорите във ВАП,
 • доц. д-р Ралица Янкова Илкова – хабилитиран преподавател по наказателно право в СУ „Климент Охридски, определен чрез жребий от Прокурорската колегия.

Резервните членове на конкурсната комисия са:

 • Петя Маринова Маринова - определен чрез жребий от Прокурорската колегия представител на КАК,
 • Виржиния Кръстева Димитрова – прокурор във ВАП, определен чрез жребий от събранието на прокурорите във ВАП,
 • проф. д. ю. н. Маргарита Иванова Чинова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет, определен чрез жребий от Прокурорската колегия.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд