Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във ВКП

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

Като редовни членове са избрани:

 • Румен Илиев Колчев – представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС,
 • доц. д. ю. н. Георги Иванов Митов – хабилитиран преподавател по наказателно право във Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Определените са резервни членове са:

 • Симона Петрова Попова – представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС,
 • проф. д-р Румен Петров Владимиров – хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет.

Прокурорската колегия обяви определения на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. Определените редовни членове са, както следва:

 • Румен Илиев Колчев – представител на КАК, определен от Прокурорската колегия на ВСС,
 • Пламен Маринов Пачев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, определен чрез жребий от събранието на прокурорите във ВКП,
 • Стелиана Колева Кожухарова – прокурор във ВКП, определена чрез жребий от събранието на прокурорите във ВКП,
 • Цветомир Цветков Йосифов – прокурор във ВКП, определен чрез жребий от събранието на прокурорите във ВКП,
 • доц. д. ю. н. Георги Иванов Митов - хабилитиран преподавател по наказателно право, определен чрез жребий от Прокурорската колегия.

Като резервни членове в състава ѝ влизат:

 • Симона Петрова Попова – представител на КАК, определен чрез жребий от Прокурорската колегия,
 • Николай Иванов Георгиев – прокурор във ВКП, определен чрез жребий от събранието на прокурорите във ВКП,
 • проф. д-р Румен Петров Владимиров – хабилитиран преподавател по наказателно право във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, определен чрез жребий от Прокурорската колегия на ВСС.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд