Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в НСлС

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий на основание чл. 189, ал. 6 от Закона за съдебната власт, съгласно изискванията на чл. 189, ал. 5, т. 10 от ЗСВ, във връзка с чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Националната следствен служба.

Като редовни членове са избрани:

 • Лъчезар Георгиев Лазаров – представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС,
 • Генчо Костадинов Терзиев, Симеон Николов Алексов и Иво Василев Иванов – следователи в Национална следствена служба,
 • проф. Добринка Иванова Чанкова  – хабилитиран преподавател по наказателно право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Определените са резервни членове са:

 • Емилия Пенева Пенева – представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС,
 • Мариян Митов Маринов – следовател в Национална следствена служба,
 • доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет.

Прокурорската колегия обяви определения на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. Определените редовни членове са, както следва:

 • Лъчезар Георгиев Лазаров – представител на КАК, определен от Прокурорската колегия на ВСС,
 • Генчо Костадинов Терзиев, Симеон Николов Алексов и Иво Василев Иванов – следователи в Национална следствена служба,
 • проф. Добринка Иванова Чанкова  – хабилитиран преподавател по наказателно право в Югозападния университет „Неофит Рилски“, определен чрез жребий от Прокурорската колегия.

Като резервни членове в състава ѝ влизат:

 • Емилия Пенева Пенева – представител на КАК, определен чрез жребий от Прокурорската колегия,
 • Мариян Митов Маринов – следовател в Национална следствена служба,
 • доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова  – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет, определен чрез жребий от Прокурорската колегия на ВСС.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд