Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Кирил Николов Василев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Смолян

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Кирил Николов Василев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Сотир Цацаров – главен прокурор, който се мотивира с дългогодишния юридически стаж – над 33 години, и притежавания от Кирил Василев богат професионален и организационен опит. Посочва се също изключително отговорното и компетентно изпълнение на задълженията и неговият принос за издигане на авторитета на съдебната власт.

Прокурорската колегия освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, поради пенсиониране, Кирил Николов Василев от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ на Окръжна прокуратура – Смолян, както и от длъжността „следовател“, считано от 26.10.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд