Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи от длъжност Веселин Трендафилов Мартински – следовател в НСлС

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт Веселин Трендафилов Мартински от заеманата длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, считано от 24.10.2018 г.

Решението е във връзка с подадена от Веселин Мартински на 17.10.2018 г. молба да бъде освободен от длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд