Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС възобнови административно производство за повишаване на 7 прокурори на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с решение на Конституционния съд № 12/27.07.2018 г. (обн. Държавен вестник), възобнови административните производства за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на:

  •  Венета Димитрова Стефанова – Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас;
  • Владимир Цветелинов Колев –прокурор в Районна прокуратура – Шумен, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград;
  • Мария Иванова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура;
  • Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури;
  • Пламен Георгиев Райнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура;
  • Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура или Окръжна прокуратура – София;
  • Антон Иванов Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури.

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, Прокурорската колегия спря административните производства във връзка с повишаването на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Венета Димитрова Стефанова-Иванова – прокурор в районна прокуратура – Бургас, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас; Владимир Цветелинов Колев –прокурор в Районна прокуратура – Шумен, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград; Мария Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура; Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури; Пламен Георгиев Райнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура; Златко Христов Каракачанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура или Окръжна прокуратура – София; Антон Иванов Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Административните производства са спрени до приключване на административното производство пред Върховния административен съд по оспорване на §6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд