Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Десислава Иванова Стоименова – и. ф. „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ихтиман, на Десислава Василева Христова – прокурор в Районна прокуратура – Севлиево, и на Илия Иванов Славов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич. На основание чл. 206 от ЗСВ Прокурорската колегия прие за всеки от тях „много добра“ комплексна оценка от атестирането им.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Асен Ангелов Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, с ранг „прокурор в Окръжна прокуратура“ на място в по-горен ранг „прокурор в Апелативна прокуратура“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд