Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за актуализация на заплатите на служителите от Бюрото за защита при главния прокурор

24 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие на основание чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт да се извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор в размер на 2,5%, в сила от 01.09.2018 г. Решението се изпраща на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за изпълнение по компетентност. Предложение за това е направено от главния прокурор Сотир Цацаров, който се мотивира с решенията на Пленума на ВСС по протокол № 15/31-05.2018 г., с което утвърди Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.04.2018 г., както и с решение на Прокурорската колегия по протокол № 15/06.06.2018 г., с което е утвърден Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.04.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд