Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще проведе извънредно заседание на 29.10.2018 г. във връзка с проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе извънредно заседание на 29.10.2018 г. от 09.30 ч. за съгласуване на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и изразяване на становище относно разпоредбата на §15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г.

Извънредното заседание се свиква по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, която на последното си заседание, проведено на 24.10.2018 г. обсъди писмо от Министерство на финансите, с което се уведомяват членовете на ВСС за разработения от министерството вариант на проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в частта бюджет на съдебната власт.

По тази точка се предлага проект на решение на Пленума на ВСС, с което да се изрази несъгласие по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. в частта за разходите, в т. ч. предлаганите изменения в § 15 от законопроекта относно измененията на чл. 233, ал. 6, изр. 1 и в чл. 352  от ЗСВ относно работното облекло на съдебните служители. В съответствие с посоченото общият недостиг по бюджета на съдебната власт при приемане становището на Министерски съвет би достигнал 13.1 млн. лв, а при отпадане на предлаганите промени с § 15, т. 1 и т. 2 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. би достигнал 39.6 млн. лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд