Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет се ангажира с решаване на проблемите на органите на съдебната власт във Варна

25 октомври 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет проведе работно заседание във Варна под председателството на министъра на правосъдието Цецка Цачева, на което бяха обсъдени възможностите за решаване на проблемите във връзка със сградния проблем на органите на съдебната власт в града.

Становища по въпроса изразиха административните ръководители на Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Административен съд – Варна, Апелативна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Варна и Районна прокуратура - Варна. Те запознаха членовете на ВСС със затрудненията за магистратите, служителите и гражданите, произтичащи от многогодишния проблем с липсата на обезпеченост и лошата материална база в съдебните сгради. Административните ръководители настояха за прилагане на стратегически държавнически подход при решаване на проблема, който сериозно препятства дейността на магистратурата, юридическата общност и бизнеса, и създава затруднения сред потребителите на съдебни услуги. Акцентирано бе върху факта, че Варна е външна граница на Европейския съюз и единствено изграждането на изцяло нова съдебна палата за съдебните институции ще обезпечи нормалното им функциониране.

В подкрепа на предложението за изграждане на Съдебна палата се изказаха областният управител на област Варна – Стоян Пасев, председателят на Общински съвет – Варна Тодор Балабанов и главният архитект на Община Варна – Виктор Бузев, който презентира терен, находящ се на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Христо Смирненски“ (в близост до Затвора-Варна), в устройствена зона СМФ, с плътност на застрояване 60% и възможност за реализиране на сграда с РЗП до 50 000 кв. м, съгласно Общия устройствен план на гр. Варна и възможност за осигуряване на 1000 паркоместа.

По време на заседанието стана ясно, че министърът на правосъдието е възложил детайлно проучване на правния статут на терена за бъдеща съдебна сграда, който се очаква да бъде готов в началото на месец ноември. Посочено бе, че след събиране на необходимата информация и документация, ще бъде създадена комисия с участие на представители на ВСС, на МП и органите на съдебната власт във Варна.

Идеята за изграждане на обща сграда за съдебните институции бе подкрепена от Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Красимир Шекерджиев – член на ВСС, както и от председателя на ВКС Лозан Панов.

Представляващият ВСС посочи, че „За Висшия съдебен съвет беше важно да се увери, че съдебната власт във Варна има ясна визия и знае посоката, по която този вековен проблем може да бъде решен. Това беше първата крачка. Друг важен момент е подкрепата, която местната и общинска власт днес декларира за този проект. Няма как това да не се превърне и в приоритет за Висшия съдебен съвет“.

Работното заседание бе проведено в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/20.09.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд