Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С писма до ВСС магистрати и съдебни служители от страната категорично се противопоставиха на предложените от Министерство на финансите с § 15 от ПЗР на ПЗДБР за 2019 г. изменения в Закона за съдебната власт

26 октомври 2018 година

Административни ръководители, магистрати и съдебни служители от цялата страна изразяват категорично несъгласие, противопоставяне и протест срещу изменения в Закона за съдебната власт, предложени от Министерство на финансите с § 15 от ПЗР на ПЗДБР за 2019 г.

Във Висшия съдебен съвет продължават да пристигат становища и протестни декларации от органите на съдебната власт. Същите ще бъдат представени за разглеждане на насроченото за 29.10.2018 г. извънредно заседание на Пленума на ВСС във връзка със съгласувателната процедура по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и изразяване на становище относно разпоредбата на §15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд