Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по разработения от Министерството на финансите проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 година, в частта за съдебната власт

29 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по разработения от Министерството на финансите проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 година. Днешното решение е във връзка с постъпили писмо във ВСС от Министерство на финансите, с което в съответствие с чл. 69, ал. 7 от Закона за публичните финанси, министъра на финансите уведоми ВСС за разработения проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и одобрението му от Министерския съвет на извънредното заседание, проведено на 28.10.2018 г.

Актуализираният проект на бюджета на съдебната власт за 2019 г. предвижда приходи в размер на 116 000 млн. лв. и разходи в размер на 704 317 млн. лв., като заложените бюджетни взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 588 317 млн. лв. В първоначалното предложение Министерство на финансите предвиждаше за съдебната власт разходи в размер на 666,3 млн. лв. вместо утвърдените от ВСС 769,4 млн. лв.

С актуализираният вчера проектобюджет е заложена чувствително по-висока разходна част на бюджета на съдебната власт за 2019 г. с 113 197 млн. лв., спрямо бюджета за 2018 г.

Разликата между предложения от ВСС проектобюджет и приетия от Министерски съвет е в размер на - 65 113 млн. лв.

Заложените разходи по органи на съдебната власт за 2019 г. са:

ВСС – 51 032, 9 млн. лв. при 32 487 млн. лв. за 2018 г;

ВКС - 19 811, 6 млн. лв. при 17 561,7 млн. лв. за 2018 г;

ВАС - 17 521, 8 млн. лв. при 14 760,5 млн. лв. за 2018 г.;

ПРБ – 260 000 млн. лв. при 221 715,5 млн. лв. за 2018 г.;

съдилищата на Република България – 343 842,4 млн. лв. при 293 733,4 млн. лв;

НИП – 3 538, 1 млн. лв. при 2 961,9 млн. лв. за 2018 г.;

ИВСС – 7 970,2 млн. лв. при 6 843,4 млн. лв. за 2018 г.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи – 600 млн. лв.

В проектобюджета на съдебната власт е предвидено 10% увеличение на трудовите възнаграждения от 01.01.2019 г., както за органите в бюджетната сфера, вместо предлаганото от ВСС 17% увеличение, с което да се компенсира изоставането в размера на трудовите възнаграждения от предходни години. Предвидени са средства за изплащане на една основна заплата по чл. 233, ал. 6 ЗСВ за всички органи на съдебната власт. Предвидени са и средства за работно облекло на магистратите и съдебните служители в размерите посочени в чл. 221 и чл. 352 ЗСВСредствата за социални осигуровки са съобразени с увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица на 3000 лв.

Капиталовите разходи са завишени с 11 млн. лв. спрямо 2018 г. и са в размер на 26,370 млн. лв. в които са включени 6,5 млн. лв. необходими в областта на електронното управление за дигитализация.

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд