Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, предлага на Пленума на ВСС да разкрие на същото основание една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, считано от датата на вземане на решението. То е инициирано във връзка с молба от Георги Николов Николов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сливница, на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 129, ал. 3  от Конституцията на Република България.

Предложението се внася в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 01.11.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд