Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Людмила Пейчева-Борисова – съдия в Окръжен съд – Перник

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Людмила Владимирова Пейчева-Борисова – съдия в Окръжен съд – Перник, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за наградата е направено от Виктор Георгиев – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжна прокуратура – Перник. Той посочва, че целият трудов стаж на Людмила Пейчева-Борисова е преминал в съдебната система, а тя се отличава с висок професионализъм и с репутация на съдия, стриктно спазващ процесуалните срокове.

Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Людмила Владимирова Пейчева-Борисова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник, считано от 07.11.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд