Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова Мариета Неделчева – изпълняващ функциите „председател“ на Специализирания наказателен съд за участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и воен

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Мариета Неделчева – съдия и изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 25-та среща на Мрержата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, в периода 13-16 ноември 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Събитието ще се проведе в Евроджъст, като първия ден ще се състои закрита сесия, посветена на обмен на опит по дела в различните държави членки на ЕС с посочения предмет. За втория е предвидена открита сесия с основна тема: вторичната травма като риск за здравето на съдиите, прокурорите и следователите, както и на помощния персонал на органите, занимаващи се с търсенето на наказателна отговорност за основните международни престъпления. Срещата ще продължи с обсъждане на по-нататъшното взаимодействие и сътрудничество с Мрежата за изключване на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, както и с представяне на проекта SIRIUS и достъпността му за правоприлагащите органи и съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд