Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще проведе извънредно заседание на 1 ноември 2018 г., във връзка с необходимостта от разкриване на нова щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе извънредно заседание на 1 ноември 2018 г., във връзка с необходимостта от разкриване на нова щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали. Колегията ще обсъди предложение на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт да инициира Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ, една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали, считано от датата на вземане на решението.

С решението трябва да бъде обезпечено преназначаване на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на досегашния административен ръководител с изтекъл мандат, след като с решение по протокол № 31/23.10.2018 г., Съдийската колегия на ВСС назначи Ангел Маврев Момчилов – административен ръководител на Районен съд – Кърджали, за председател на Административен съд – Кърджали.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд