Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри 12 щатни бройки за съдебни служители в Софийския районен съд

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри 12 щатни длъжности за съдебни служители в Софийския районен съд, считано от 01.11.2018 г. С решение на Колегията са разкрити също половин щатна длъжност „системен администратор“ в Районен съд – Костинброд, и една щатна длъжност „шофьор“ в Административен съд – София-област.

Предложение за това е направено от Комисия „Съдебна администрация“, която обосновава спешната необходимост от разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители за обезпечаване на функционирането на нови съдебни състави в Софийския районен съд, предвид високата натовареност и резултатите от проведения функционален анализ. Съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси“ финансовото обезпечаване на тези щатни бройки ще бъде за сметка на реализирани икономии по бюджета на съдебната власт.

Посочва се, че липсата на системен администратор в Районен съд – Костинброд през целия ден, пречи за осигуряване на нормален работен процес, както и че обслужва също Районна прокуратура - Костинброд. По отношение на необходимостта от разкриване на длъжност „шофьор“ в Административен съд – София-област, се отчита, че съдът разполага със служебен автомобил, и не е редно възлагане на управлението му на съдия за обслужването на куриерски, технически и административни дейности.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати половин щатна длъжност „съдебен деловодител – СИС“ в Районен съд – Кула.

Колегията взе предвид понижения брой изпълнителни дела през последните години и възможността съдебен служител на друга длъжност да съвместява функциите на съкратената. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд