Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди участието на членове на КАК в състава на конкурсни комисии

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди участието на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС в състава на конкурсни процедури, приключили с класиране. Въпросът е поставен в заседание на КАК, предвид обстоятелството, че двама избрани членове в настоящия ѝ състав не участват в изготвяне на атестации и в конкурсни комисии, тъй като са взели участие във вече приключил с класиране конкурс. Посочена бе необходимост от промяна на Решение на Съдийската колегия по протокол № 30/11.10.2018 г., относно участието на член на КАК в цялостната дейност на комисията и участието му в конкурсни процедури. Обърнато бе внимание, че членовете на Съдийската колегия не са определили двама от шестимата си представители в КАК, както и че предстои избор на още двама членове на КАК от Пленумите на ВКС и ВАС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд