Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В Сливница ще се извърши първа копка за изграждане на Съдебна палата

31 октомври 2018 година

Първа копка на обект “Съдебна палата“ гр. Сливница ще се извърши днес от 14:00 ч.  Прогнозната стойност на сградата е 3 055 000 лв. и се предвижда да бъде построена за две години.

Съдебната палата ще има четири нива - три етажа, сутерен и трискатен покрив, с обща застроената площ - 461 кв. м. в парцел с площ 1350 кв. м. Предвидено е изграждане на 10 паркоместа, едно от които за лица с намалена подвижност (ЛНП). Достъпът до сградата ще се извършва чрез стъпала, като е осигурена повдигаща платформа за лица с намалена подвижност. На първия етаж ще бъдат обособени помещения с общ достъп за обслужване на посетители - деловодство - текущи дела, деловодство - свършени дела, място за проучване на делата от страните, Бюро „Съдимост“, деловодство Служба по вписванията, съдебно-изпълнително деловодство, държавен съдебен изпълнител, санитарни възли, достъпни и за ЛНП, кабинет и две съдебни зали със съвещателни зали към тях. В Съдебната палата ще има два асансьора, единият от които за посетители и адаптиран за хора с двигателни затруднения..

На втория етаж ще бъде разположена голяма съдебна зала със съвещателна зала към нея, две помещения за пробация, деловодство, счетоводство, стая за призовкари, помещение за веществени доказателства, офис на районния прокурор, заседателна зала към него, кабинети за прокурорите и съдебните служители, както и помещения за нуждите на прокуратурата.

Третият етаж е предназначен изцяло за нуждите на Районния съд. На това ниво ще има регистратура за класифицирана информация, кабинети за съдиите и съдебните служители, помещение за веществени доказателства, кабинет на председателя на съда със заседателна зала към него.

По фасадите е предвидена минерална мазилка, цокъл от мозаечна мазилка, видима тухлена зидария и архитектурни керамични акценти.

В момента съдът се помещава в част от обществена сграда с площ 632 м2, като правораздаването е изключително затруднено поради липса на достатъчно помещения. С изграждането на нова, отговаряща на всички специфични изисквания на съдебната власт и на съвременните норми модерна сграда ще бъдат решени изцяло проблемите на Районния съд и Районната прокуратура в гр. Сливница.

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд