Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на директора на НСлС, с която е обърнато внимание на следовател Боян Христов Петров

31 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № з-146/16.08.2018 г. на Борислав Сарафов – директор на НСлС, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Боян Христов Петров – следовател в Специализиран отдел 02 „Криминален“ на НСлС. Заповедта е приложена към кадровото дело на следователя, който е освободен от заеманата длъжност, считано от 11.10.2018 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд