Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Константин Йовев за заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Силистра, като освободи досегашния заместник административен ръководител Вера Маринова

31 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Вера Велкова Маринова – прокурор в Районна прокуратура – Силистра от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен“ на Районна прокуратура – Силистра, считано от датата на вземане на решението.

С решение от днес, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, на длъжността е назначен Константин Петров Йовев – прокурор в Районна прокуратура – Силистра. В предложението от Веселина Милушева – административен  ръководител на Районна прокуратура – Силистра е посочено, че прокурор Йовев притежава високи морални и професионални качества, отлична теоретическа подготовка и практически умения, ползва се с авторитет в обществото. Отбелязано е, че Константин Йовев отговаря за административния надзор, активно работи по досъдебните производства, като често лично провежда отделни действия  по разследването, с оглед последващо изготвяне на прецизни и издържани прокурорски актове.

В предложението си Веселина Милушева е изразила увереност, че личните и професионални качества на прокурор Йовев ще допринесат за осъществяване на целите в концепцията ѝ за управление и за връщане на доверието в институцията от страна на обществото.

Прокурор Йовев има над 18 години юридически стаж, от които  над 17 години в органите на съдебната власт. Бил е младши прокурор в Районна прокуратура – Силистра в периода от 2001 г. до 2002 г.; съдия в Районен съд – Силистра през 2002 г. и младши съдия в Окръжен съд – Силистра от 11.10.2002 г. до 01.10.2002 г. От 14.06.2004 г. до 02.04.2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Тутракан, след което е преназначен в Районна прокуратура – Силистра.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд