Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Димитър Франтишек Петров за изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната прокуратура

31 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението си по протокол № 20/17.07.2018 г., с което Даниела Начева бе определена за и.ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура и определи Димитър Франтишек Петров, заместник на административния ръководител за изпълняващ функциите „административен ръководител“. Той е предложен от Иван Гешев – заместник главен прокурор при ВКП. Прокурор Петров има над 17 години юридически стаж и е заемал последователно длъжностите: следовател в Окръжен следствен отдел – Силистра; следовател в Столична следствена служба; прокурор в Районна прокуратура – София; прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован в Софийска градска прокуратура. От 19.03.2018 г. и към настоящия момент е заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура.

На предходното си заседание Прокурорската колегия отложи разглеждането на предложението за определяне на и.ф. административен ръководител, за да бъдат изслушани заместниците на административния ръководител на Специализираната прокуратура. Междувременно във връзка с писмо до главния прокурор на Република България от Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия, изслушването бе отложено. В писмото си Йордан Стоев е изразил категорично несъгласие с приетото решение като е посочил, че процедурата за изпълняващ функциите на административен ръководител, както и тази за назначаване на заместник на административния ръководител, не предвижда изслушване на тези лица пред Прокурорската колегия. Господин Стоев е предложил да се преразгледа решението на Прокурорската колегия по т. 14 от протокол № 27/24.10.2018 г., както и да се оттегли отправената покана до заместниците на административния ръководител на Специализираната прокуратура.

На 10.10.2018 г. прокурор Начева е депозирала молба с искане да бъде освободена по лични причини от длъжността и.ф. „административен ръководител“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд