Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Ихтиман на 21.11.2018 г.

31 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 21.11.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседването с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ихтиман.

Единствен кандидат в изборната процедура е досегашния административен ръководител Десислава Иванова Стоименова, чиито първи мандат изтече на 02.10.2018 г. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 24/26.09.2018 г. тя бе определена за и.ф. административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд