Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува Проект на решение на МС за предоставяне на имот на КПКОНПИ

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува предоставения по реда на чл. 34, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно представяне за управление на части от имоти – публична държавна собственост, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на  Министерството на вътрешните работи.

Решението ще бъде изпратено на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Решението на МС е във връзка с образувана в МРРБ преписка по повод искане на КПКОНПИ за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имоти – публична държавна собственост, намиращи се в шестетажна административна сграда, в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6, с предоставени права на управление на МВР и МП. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд