Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди План за осигуряване на надеждност и архивиране на информацията в АИС „Бюра съдимост“

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди План за осигуряване на надеждност и архивиране на информацията в Автоматизираната информационна система „Бюра съдимост“.

С решението се указва на съдилищата да закупят 2 броя външни преносими твърди дискове в рамките на утвърдените им бюджети за 2019 г. при съобразяване с дадените им препоръки.

Планът е изготвен след среща на членове на ВСС, служители от дирекция „ИТСС“ в АВСС, служители от МП, министъра на правосъдието и други, на която е обсъдена сигурността на информацията и непрекъсваемостта на работа на системата. Сформирана е работна група от ИТ специалисти от трите страни, която предлага като най-подходящо и икономически целесъобразно решение ежедневното архивиране на информацията от информационната система на два външни преносими твърди диска. Всички предложени мерки са включени в Плана, който разписва на ВСС и съдилищата отговорност за осигуряване на външната памет. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд