Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на Решение на МС за подбор на кандидати за европейски прокурор

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по предложения проект на решение на Министерския съвет за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България, съобразно изискванията на чл. 16 от Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура ( ЕРРО).

Становището за реда и начина, по който ще бъдат издигани кандидатите за европейски прокурори от Република България, ще бъде изпратено на Министерството на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд