Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщение на становища във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщение на постъпилите становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратура на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване.

Обобщената информация ще бъде изпратена на Министерството на правосъдието във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд